Телефон за контакт: 02/ 862 45 46; 02 / 962 12 56

Инверторна термопомпа FERROLI RVL-I PLUS

 

Обратима термопомпа за външен монтаж с компресор, задвижван от постояннотоков двигател с инвертор   

 • Тази серия от термопомпи въздух-вода отговаря на изискванията за комфорт през зимата и през лятото в жилищни помещения, както и в търговски обекти със среден размер.  
 • Уредът е подходящ за монтаж на открито и може да произвежда топла вода с температура до 60°C.  Уредът може да бъде използван със системи за подово лъчисто отопление, конвекторни отоплителни уреди, радиатори и за индиректно производство на гореща вода за битови нужди (БГВ) с външен буферен съд (не е включен в доставката). 
 • Сърцето на термопомпата е компресор, задвижван от постояннотоков двигател с инвертор, който позволява регулиране от 30% до 120% от номиналната мощност.  Високата енергийна ефективност и ниските нива на шум са основни качества на RVL-I PLUS.  Уредът може да бъде използван като единствен топлинен генератор в системата, както и в комбинация с други източници на енергия като електрически нагреватели или котел. 
 • С уреда се доставя и сензор за температурата на горещата вода за битови нужди.  Сензор за външна температура (монтиран на уреда) позволява контрол на условията,както в режим на отопление, така и в режим на охлаждане. 
 • Всички уреди са направени коректно и са индивидуално изпитани в заводски условия.  Монтажът изисква направата само на електрическо и хидравлично свързване.
 Модел RVL-I PLUS 5 RVL-I PLUS 7 RVL-I PLUS  10 RVL-I PLUS 14 RVL-I PLUS 14T
 Отоплителна мощност, мин./макс.,W 1566-8884 2050-10910 3586-13395 5207-16595 4715-16763
Консумирана ел.мощност, мин./макс.,W 327-2226 448-2734 771-3848 1178-4768 1077-4816
                  COP W/W 4,72 4,52 4,57 4,34 4,33
Охладителна мощност мин./макс.,W 2255-8818 2788-10829 5037-14203 6423-17596 5873-17774
Консумирана ел.мощност, мин./макс.,W 448-2447 581-3022 931-3867 1314-4791 1269-4839
            ЕЕР, W/W  4,55 4,39 4,98 4,40 4,30
            Цена ,лв. 5584 6179 8030 8890 9107
 • Данните са обявени съгласно EN 14511: 
 • A7W35  = източник::  въздух при 7°C сух термометър 6°C мокър термометър/оборудване:  вода, вход 30°C, изход 35°C
 • A35W18 = източник::  въздух при 35°C сух термометър / оборудване:  вода, вход 23°C, изход 18°C  
 • Стойностите се отнасят до уреди без приспособления.   
 • EER (коефициент на енергийна ефективност) = отношение на пълната мощност при охлаждане към ефективно консумираната от уреда;  
 • COP (Експлоатационен коефициент) = отношение на пълната мощност при отопление към ефективно консумираната от уреда;