Телефон за контакт: 02/ 862 45 46; 02 / 962 12 56

KSR

 - Моделът е подходящ за малки и средни апартаменти и къщи.

 - Възможност за управление и контрол на хладилния кръг, както и на температурата във водния кръг.

 - Възможност за производство на битова гореща вода. (допълнителна опция)

 - Антивибрационни тампони

 - Предпазна решетка за серпентината

 - Сензор за конденз

   
             Модел    3.1           4.1             5.1            7.1                  9.1        
         Отопление,kW   2,40        3,81      5,22    6,82        8,33
Консумирана ел.мощност,kW    0,56        0,89      1,24      1,61          2,00
                  COP    4,29        4,29      4,21      4,24          4,17
        Охлаждане,kW    2,51        3,99      5,45      7,12          8,69
Консумирана ел.мощност, kW    0,79       1,25     1,73     2,26       2,78
            ЕЕР    3,18        3,19      3,15     3,15        3,13
            Цена лв.