Телефон за контакт: 02/ 862 45 46; 02 / 962 12 56

Компактен газ анализатор комплект с принтер

- Комплект с газ детектор, лесен за използване

- Извършва проверка на горенето, измерва диференциално налягане с висока точност и диференциална температура, както и стайни тестове за CO.

- Бутон "Изпрати" за незабавна разпечатка на анализа на принтер, част от комплекта.

- Отделни разпечатки за: горивни процеси, налягане, температура и CO.

- Газовият анализатор притежава четириредов дисплей с деветпозиционен въртящ се превключвател.

Измерва O2, CO2 и CO (0 до 2.000 PPM)

- Измерва диференциално налягане и температурна разлика

- Изчислява съотношение CO/CO2

- Изчислява ефективност при няколко вида горива, газообразни горива и леки масла (28/35 сек.)

- Открива изтичане на газ

- Инфрачервен изход за допълнителен принтер

- Сонда за измерване температурата на течност/газ

     
Позиция Опаковка Цена
- 1 брой 1995.84