Телефон за контакт: 02/ 862 45 46; 02 / 962 12 56

Водогрейни комбинирани и емайлирани бойлери "DRAZICE" - Чехия, 2г. гаранция • Тези бойлери представят компактен асортимент от
 • емайлирани индиректни подгреватели на топла
 • вода в диапазона от 80-1000 л.
 • Чрез избирането на подходящия тип бойлер и него-
 • вия обем,вие можете да приготвяте топла вода за
 • битови нужди чрез използването на външни енерго-
 • източници,като газови котли,котли на твърдо гори-
 • во,алтернативни източници на топлина,абонатни
 • станции,регионални станции,както и комбинации
 • от упоменатите.Някой типове могат да бъдат по-
 • ръчвани със спомагателно ел. подгряване или
 • да им се добавят подгряващи елементи от 
 • аксесоарната секция. 

 

 

За подов монтаж с една серпетина, NTR    
Име Ел., kW H, mm D, mm Тегло,kg Цена
Вертикален,ОКСЕ 125 л. 2.2 1073 520 71 866.00
Вертикален,ОКСЕ 160 л. 2.2 1100 584 81 920.00
Вертикален,ОКСЕ 200 л. 2.2 1300 584 98 1008.00
Вертикален,ОКСЕ 300 л. 3-6 1600 760 130 1380.00
Вертикален,ОКСЕ 500 л. 3-6 1950 760 175 2134.00
Вертикален,ОКСЕ 750 л. 7.5 2010 910 273 3732.00
Вертикален,ОКСЕ 1000 л. 7.5 2030 1010 337 5201.00