Телефон за контакт: 02/ 862 45 46; 02 / 962 12 56

Стенен газов котел ""FERROLI DOMITECH"

 

 • С - с оворена камера
 • F - със затворена камера
 • Основни параметри:
 • стенен атмосферен котел с традиционно изгаряне
 • компактен топлообменник,направен изцяло от мед,
 • патент на "FERROLI"
 • голям мултифункционален фоново оцветен
 • графичен дисплей за лесно и коректно установя-
 • ване на желаните параметри
 • котлите DOMITECH са снабдени с антизамръзващо
 • устройство на отоплителния контур
 • моментно производство на топла вода за битови
 • нужди
 • към котела може да бъде свързан всякакъв вид
 • стаен термостат,както и външен датчик,който е
 • опция и се поръчва допълнително
 • електронно модулиране на пламъка и в двата
 • режима на работа
 • възможност за включване на слънчеви
 • колектори
 • Основни предимства:
 •  моделът F може да се инсталира в частично закрити
 • места/балкони/ при минимална външна температура
 • до -5С, както и на открито до -15С чрез използване
 • на антизамръзващия кит, който е опция
 • модулиране на мошността, както на отоплението,така
 • и на топлата вода,осъществено чрез електронен панел
 • с микропроцесор
 • максимално надеждна и безопасна работа
 • изключително компактни размери
 • функция ECO/Comfort в режим на топла вода за
 • битови нужди
 • ефективност 3 звезди съгласно европейска директива
 •  92/42 ЕЕС
 • - поддържа се и във версия за пропан-бутан
 
Тип БГВ  секция Мощност,kW Габарити,ш/в/д Тегло,kg Цена лв.
 C24 Да 24  400/700/230   25   1350
 C32 Да 32  400/700/230   30   1605
 F24 Да 24  400/700/230   30   1425
 F32 Да 32  400/700/230   35   1845