Телефон за контакт: 02/ 862 45 46; 02 / 962 12 56

Maxigas 400 600мл.

Фино рафинирани газове за продължителна работа без прекъсвания, безвредни за озона, несъдържащи флуорхлорвъглеводород, тествани от TÜV.
За всички видове горелки за спояване на Ротенбергер и за горелки с подходящо присъединяване по EN 417. Обезопасеното автоматично затваряне Ви дава възможност да ползвате един и същи флакон за работа с няколко горелки.
  n-бутан, изобутан, пропен 56%, ацетон 21,5%, пентан 1,5%, пропан 21%
Температура на пламъка: до 2200°С

 


 

ПозицияОпаковкаЦена
 1 брой10.00