Телефон за контакт: 02/ 862 45 46; 02 / 962 12 56

Серия ARK


  • Въздухоотоплителните апарати "EUROENERGY" са идеално решение
  • за широка област от приложения на отоплителна техника,там
  • където има необходимост от висока инсталирана мощност и ниски
  • работни шумови нива.Предлагат се 6 модела с обхват от 21 до
  • 70 кВт. Използва се основно в големи индустриални обеми,скла-
  • дове,производствени помещения,шоурумове и др.

 

 

Тип Обем въздух, м3/ч ОтоплениеkW Цена, лева
ARK 20-II 2100 21.7 1535.00
ARK 20-III 1850 27.8 1654.00
ARK 40-II 4000 37.7 2060.00
ARK 40-III 3600 46.9 2218.00
ARK 60-II 5700 41.9 2844.00
ARK 60-III 5000 61,5 3096.00