Телефон за контакт: 02/ 862 45 46; 02 / 962 12 56

Рамкова изолация

    Изолационна лента на руло,която се поставя между изолационните пана и стената,в ъглите,около врати и други участъци за да се намали напрежението при топлинното разширение на  материалите.

Позиция Размери Опаковка Цена
ISO-BOARD 25 m 1 49.40