Телефон за контакт: 02/ 862 45 46; 02 / 962 12 56

Конвектор "FIDOKS" за подов вграден монтаж

Конвектор за вграден подов монтаж с вентилатор "FOKS" FPKV SPIRIT - само отопление

  Дълбочина:  7, 9, 11, 13 cm Ширина: 20,28, 30 cm Дължина: 80, 120, 160, 200, 240, 280 cm Мощност: от 536 to 5055 W на втора степен на вентилатора Max. работно налягане: 1,2 MPa Max. работна температура: 90 °C Присъединяване:вътрешна резба G 1/2...
Цени в лв.(без решетката) за дълбочина 9см./ширина 20см.
Дължина ,см. 80 120 160
Макс. номинален ток(А) 0,3  0,4 0,6
Скорост на вентилаторите Off 1 2 3 Off 1 2 3 Off 1 2 3
Мощност - 75/65/20°C 109 533 685 836 158 1020 1311 1601 198 1519 1951 2383
Цена /лв. 783 851 1014
Дължина (см) 200 240 280
Макс. номинален ток(А) 0,7 0,9 1,0
Скорост на вентилаторите Off 1 2 3 Off 1 2 3 Off 1 2 3
Мощност - 75/65/20°C 240 2020 2594 3168 282 2517 3232 3949 324 3014 3871 4729
Цена /лв. 1 265 1 511 1 673
      Аксесоари за FPKV  
Арт. № Описание Цена,лв.
ZM75 Захранващ модул ZM-75 94.00
ZM150 Захранващ модул ZM-150 131.00
ZM60DIN Захранващ модул ZM-60 DIN  113.00
ZM100DIN Захранващ модул ZM-100 DIN  150.00
RAB11 Siemens RAB 11-стаен термостат с вграден скоростен контролер  105.00
RDF210 Siemens RDF 210-стаен термостат за седмично програмиране  263.00
IRA11 Siemens IRA 211-дистанционно управление за стаен термостат  68.00
  Цени в лв. на видове решетки  
Дължина (см) 80 100 120 140 150 160 180 200 220 240 250 260 280 300
FPR 20 - алуминий сребро / бронз 94 118 143 166 178 189 214 237 254 267 279 290 313 335
FPR 28 - алуминий сребро / бронз 119 151 182 211 226 241 272 301 323 340 355 370 399 426
FPR 34 - алуминий сребро / бронз 145 183 221 256 274 292 330 366 392 413 431 449 484 518
FPR-W 20 - натурален бук / дъб 74 92 111 124 129 134 146 161 178 195 203 211 226 241
FPR-W 28 - натурален бук / дъб 94 117 141 158 164 170 186 205 227 248 258 268 288 307
FPR-W 34 - натурален бук / дъб 114 142 171 192 200 207 226 249 275 302 314 325 349 373
FPR-ST 20 - нереждаема стомана 231 289 347 405 434 463 521 578 636 694 723 752 810 868
FPR-ST 28 - нереждаема стомана 255 319 382 446 478 510 574 637 701 765 797 829 893 956
FPR-ST 34 - нереждаема стомана 288 347 417 486 521 556 626 695 765 834 869 904 973 1043

Конвектор за вграден подов монтаж "FOKS" FPK

Вграден подов конвектор с естествена конвекция Височина: 9, 11, 15, 30 cm Ширина: 20, 28, 34 cm Дължина: 80 - 300 cm Мощност: 148 - 2675 W Max. работно налягане: 1,2 MPa Max. работна температура: 110 °C Присъединяване:вътрешна резба G 1/2 Кутия:...
  Цени в лв. (без решетката)   *неръждаема стомана(по запитване)    
Дълбочина/ Ширина Дължина (см) 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
9 20 Мощност,W- 75/65/20°C 148 203 256 310 359 417 464 520 572 624 676 730
Цена с ДДС,лв. 222 262 319 347 379 409 454 490 516 558 606 665
28 Мощност,W- 75/65/20°C 150 210 270 330 390 450 510 569 630 689 750 809
Цена с ДДС,лв. 233 289 336 373 390 420 464 511 550 596 631 676
34 Мощност,W- 75/65/20°C 227 302 379 461 538 626 694 775 857 929 1010 1088
Цена с ДДС,лв. 302 359 416 473 530 586 648 706 762 818 876 934
11 20 Мощност,W- 75/65/20°C 149 203 254 307 358 419 465 517 569 620 673 726
Цена с ДДС,лв. 224 278 337 370 402 432 457 504 544 589 638 684
28 Мощност,W- 75/65/20°C 162 227 291 356 421 485 551 616 680 745 810 874
Цена с ДДС,лв. 235 292 352 378 413 444 488 538 580 626 678 727
34 Мощност,W- 75/65/20°C 263 357 449 540 633 738 821 916 1009 1097 1194 1285
Цена с ДДС,лв. 312 372 431 490 548 607 670 727 787 847 905 965
15 28 Мощност,W- 75/65/20°C 228 320 411 502 593 684 776 867 959 1050 1141 1232
Цена с ДДС,лв. 293 356 430 484 533 575 631 690 749 808 866 925
34 Мощност,W- 75/65/20°C 341 458 582 701 820 958 1059 1180 1303 1422 1541 1660
Цена с ДДС,лв. 502 593 684 775 865 956 1051 1144 1234 1326 1417 1507
30 28 Мощност,W- 75/65/20°C 338 475 610 745 880 1015 1151 1286 1423 1558 1693 1828
Цена с ДДС,лв. 344 431 511 570 595 624 661 720 778 836 902 953
34 Мощност,W- 75/65/20°C 549 738 938 1130 1321 1544 1706 1901 2100 2291 2483 2675
Цена с ДДС,лв. 446 529 610 691 772 852 937 1020 1100 1182 1264 1344
    Цени в лв. на видове решетки    
Дължина (см) 80 100 120 140 150 160 180 200 220 240 250 260 280 300
FPR 20 - алуминий сребро / бронз 112,8 141,6 171,6 199,2 213,6 226,8 256,8 284,4 304,8 320,4 334,8 348 375,6 402
FPR 28 - алуминий сребро / бронз 142,8 181,2 218,4 253,2 271,2 289,2 326,4 361,2 387,6 408 426 444 478,8 511,2
FPR 34 - алуминий сребро / бронз 174 219,6 265,2 307,2 328,8 350,4 396 439,2 470,4 495,6 517,2 538,8 580,8 621,6
FPR-W 20 - натурален бук / дъб 88,8 110,4 133,2 148,8 154,8 160,8 175,2 193,2 213,6 234 243,6 253,2 271,2 289,2
FPR-W 28 - натурален бук / дъб 112,8 140,4 169,2 189,6 196,8 204 223,2 246 272,4 297,6 309,6 321,6 345,6 368,4
FPR-W 34 - натурален бук / дъб 136,8 170,4 205,2 230,4 240 248,4 271,2 298,8 330 362,4 376,8 390 418,8 447,6
FPR-ST 20 - неръждаема стомана 277,2 346,8 416,4 486 520,8 555,6 625,2 693,6 763,2 832,8 867,6 902,4 972 1041,6
FPR-ST 28 - неръждаема стомана 306 382,8 458,4 535,2 573,6 612 688,8 764,4 841,2 918 956,4 994,8 1071,6 1147,2
FPR-ST 34 - неръждаема стомана 345,6 416,4 500,4 583,2 625,2 667,2 751,2 834 918 1000,8 1042,8 1084,8 1167,6 1251,6
©2015 Термодизайнтотал. Всички права запазени
Created by GrindWebStudio