Телефон за контакт: 02/ 862 45 46; 02 / 962 12 56

Термопомпа бойлер за БГВ

Бойлер FERROLI - термопомпа

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТЕРМОПОМПЕНИТЕ БОЙЛЕРИ “FERROLI” ■ Въздушна термопомпа и интегриран резервоар за битова гореща вода. ■ Активна система за размразяване, за да може да работи правилно до -7 °C температура на въздуха (за модел LT). ■ Възможност за канализиране на...
 
Aqua1 Plus 90 HT  160 HT 200 HT 260 HT 200 LT 260 LT
  Отоплителна мощност (ISO) W 1005 1600 1600 1600 1820 1820
  Обща мощност при нагряване (ISO) W 210 370 370 370 430 430
  COP (ISO) W/W 4,79 4,32 4,32 4,32 4,23 4,23
  Номинален входен ток при нагряване (ISO) A 0,95 1,70 1,70 1,70 2,00 2,00
  Максимална мощност W 270 500 500 500 530 530
  Максимален входен ток A 1,20 2,30 2,30 2,30 2,43 2,43
  Време за загряване (EN) (1) h:min 5:30 6:41 7:16 9:44 8:17 10:14
  Енергия за загряване (EN) (1) kWh 1,20 2,68 2,83 3,74 3,25 3,99
Термо-помпа Консумирана мощност в режим на готовност (EN) (1) W 14 29 27,3 31 29 29
  Клас на употреба (EN) (1) Type M L L XL L XL
  Консумирана мощност при цикъл на използване WEL-TC (EN) (2) kWh 2,20 4,43 4,18 6,17 3,97 6,19
  COP БГВ и (1) W/W 2,70 2,63 2,80 3,10 2,94 3,08
  Референтна температура (EN) (1) °C 50,8 55,9 51,4 53,7 53,7 52,7
  Максимално количество използваема вода (EN) (2) m3 0,094 0,233 0,260 0,358 0,275 0,342
  Ефективност при отопление, референтен стандарт. (EU) % 104 104 110 121 117 121
  Енергийна ефективност, референтен стандарт (EU) - A A A A A A
  Годишна консумация на енергия (EU) kWh/year 489 986 929 1384 879 1393
Електри-чески нагревател Мощност W 1200 1500 1500 1500 1500 1500
Ток A 5,2 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
  Обща консумирана мощност W 1410 1870 1870 1870 1960 1960
Термо-помпа + електри-чески нагревател Общ ток A 6,15 8,20 8,20 8,20 8,5 8,5
Максимална консумирана мощност W 1470 2000 2000 2000 2030 2030
  Максимален ток A 6,40 8,80 8,80 8,80 8,93 8,93
  Обем l 87 158 199 255 196 248
  Максимално работно налягане MPa 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Водосъдържател Материал Вид емайлирана стомана
  Защита Вид магнезиев анод
  Вид на изолацията/дебелина Вид /mm полиуретан/50
  Вид на вентилатора Вид центробежен
Въздушен контур Дебит на въздуха m3/h 130 350 - 500 350 - 500 350 - 500 350-500 350-500
Диаметър на изходната тръба mm 125 160 160 160 160 160
  Максимално разполагаемо налягане Pa 120 200 200 200 200 200
  Компресор Вид Ротационен
Хладилен контур Хладилен агент Вид R134a
Изпарител Вид Пластинчат. мед и алуминий
  Кондензатор Вид Алуминиева тръба, навита около резервоара
  Материал Вид - - - - Емайлирана стомана
Соларен контур Повърхност (ISO) m2 - - - - 0,6 1,0
  Максимално налягане (ISO) Mpa - - - - 0,7 0,7
Ниво на шум Db(A) 60 59 59 59 60 60
Маса Нето kg 48,5 70 80 100 99 115,2
Aqua1 Plus 90 HT  160 HT 200 HT 260 HT 200 LT 260 LT
ЦЕНА   лв. 2075  -- 2600 2700 3310 3458
  Забележки: (ISO) : данни в съответствие със стандарта ISO 255-3 (EN) : данни в съответствие със стандарта EN 16147:2011 (EU) : данни в съответствие със стандарта EU 812/2013 (1): отоплителен цикъл: външна температура = 15 ° C B.S. / 12 ° C B.U. • начална температура на водата = 10 ° C (2): температура на използване 40 ° C • температура на водата на входа 10 ° C
©2015 Термодизайнтотал. Всички права запазени
Created by GrindWebStudio