Телефон за контакт: 02/ 862 45 46; 02 / 962 12 56

Камини с водна риза KLOVER за вграждане

Камери KLOVER - серия 2000 за отопление и битова гореща вода

традиционна камина изисква отворен допълващ и разширителен съд с възможност за получаване на битова гореща вода за санитани нужди. керамично стъкло с външна изоплация-опция регулируеми крака...
Модел Мощност,kW Описание Цена,лв.
Водна риза Излъчване
KT20 19,9 3,3 За централно отопление, странично отварящи се врати 4029
KT25 25,5 4,1 За централно отопление, странично отварящи се врати 4728
KT29 29,7 5 За централно отопление, странично отварящи се врати 5221
KTP20 19,9 3,3 За централно отопление и битова гореща вода,странично отварящи се врати 4492
KTP25 25,5 4,1 За централно отопление и битова гореща вода, странично отварящи се врати 5193
KTP29 29,7 5 За централно отопление и битова гореща вода, странично отварящи се врати 5689
KT/S20 19,9 3,3 За централно отопление, плъзгаща се врата 4805
KT/S25 25,5 4,1 За централно отопление, плъзгаща се врата 5501
KT/S29 29,7 5 За централно отопление, плъзгаща се врата 6308
KTP/S20 19,9 3,3 За централно отопление и битова гореща вода, плъзгаща се врата 5271
KTP/S25 25,5 4,1 За централно отопление и битова гореща вода, плъзгаща се врата 5969
KTP/S29 29,7 5 За централно отопление и битова гореща вода, плъзгаща се врата 6776
©2015 Термодизайнтотал. Всички права запазени
Created by GrindWebStudio