Телефон за контакт: 02/ 862 45 46; 02 / 962 12 56

Термопомпи вода-вода "THERMOCOLD"

MARA W

Мултифункционални топлинни генератори за отопление, климатизация и производство на топла вода до 60 ° C .   ВЕРСИИ: MW  -   Мултифункционално устройство с водно охлаждане за геотермални приложения    и производство на...
Модел Vers.   17 Z 18 Z 110 Z 112 Z 115 Z 117 Z 118 Z 121 Z 131 Z 135 Z 136 Z
Цена   лева 9723 10029 10335 10885 12365 12487 12720 13331 14897 15655 15900
HC MW kW 8,46 9,06 11,7 15,5 18,3 20,4 21,6 26 38,1 42,6 46,1
CI MW kW 1,92 2,12 2,5 3,83 3,86 4,42 4,42 5,3 8,37 9,71 10,8
CC MW kW 6,65 7,07 9,27 12 14,7 16,2 17,2 20,9 30,1 33,5 36
CI MW kW 1,56 1,72 1,72 3,11 3,13 3,59 3,73 4,3 6,79 7,88 8,74
SHC MW kW 7,78 8,33 10,7 14,3 16,9 18,8 19,9 23,9 35 39,2 42,4
CI MW kW 1,91 2,11 2,49 3,81 3,83 4,4 4,4 5,27 8,32 9,65 10,7
COP     4,4 4,27 4,66 4,06 4,75 4,61 4,88 4,91 4,55 4,39 4,28
EER     4,26 4,11 5,39 3,85 4,68 4,52 4,62 4,87 4,44 4,25 4,12
MOER     7,17 6,94 7,63 6,55 7,8 7,55 8 8,08 7,43 7,15 6,96
RCN   N. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CN   N. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CT   CT SCROLL
SPL   dBA 32 32 33 36 36 36 43 45 45 45 45
SPWL   dBA 58 58 59 62 62 62 69 71 71 71 71
MPI   kW 2,3 2,9 3,1 4,7 5 5,8 6 7,1 10,8 12,5 13,7
MFLC   A 10,4 13,4 14,1 7,6 7,6 9,8 9,8 11,8 18 20,4 22,1
FLSC   A 43 62 62 48 48 63 63 66 96 96 96
EPS   V/Ph/Hz 230/1/50 400/3/50
   
CC Капацитет на охлаждане (температура на водата на изпарителя вход/изход 12/7 °C- температура на водата на кондензатора  вход / изход 30/35 °C)
CI Компресори мощност
CN Брой компресори
COP Общо COP 100%
CT Вид на компресорите
EER Общо EER 100%
EPS Електрозахранване
FLSC Пълен товар на пусковия ток
HC Отоплителна мощност (температура на водата на изпарителя вход/изход  15/10 ° C -  температура на водата на кондензатора  вода / изход 40/45 ° С)
MFLC Максимално пълно натоварване
MOER Съотношение на мултифункционална ефективност (чилър +БГВ)
MPI Максимална входяща мощност
RCN Брой охладителни кръгове
SHC Топлинна мощност на възстановяване в летни условия (температура на водата на изпарителя вход/изход 12/7 °C- температура на водата на кондензатора  вход / изход 30/35 °C)
SPL Ниво на звука (изчислен в съответствие с ISO 3744 при 5 м разстояние от устройството)
SPWL Ниво на мощност на звука
 

EASY PROZONE EA

Геотермични чилъри и термопомпи с четирипътен клапан за обръщане на охладителния кръг, с високоефективен скрол компресор и изключително голям топлообменник.   Високоефективен scroll компресор. Изпарител от неръждаеми споени пластини комплект с превключвател на диференциално...
Mod. Vers.   18 Z 110 Z 113 Z 117 Z 120 Z 122 Z 126 Z 129 Z 134 Z 139 Z
Цена   лева 8659 8928 10040 10780 11435 11668 12769 14542 15068 16756
Капацитет на охлаждане (температура на водата на изпарителя вход/изход 12/7 °C- температура на водата на кондензатора  вход / изход 30/35 °C) GE kW 7,88 9,8 12,6 16,4 19,8 18,6 25,4 28,7 33,9 38,8
Компресори мощност GE kW 1,57 1,91 2,4 3,25 3,93 4,51 4,74 5,6 6,6 7,4
Отоплителна мощност (температура на водата на изпарителя вход/изход  15/10 ° C -  температура на водата на кондензатора  вода / изход 40/45 ° С) GE kW 9,57 11,45 15 19,8 23,7 26,3 29,9 34,6 40,7 46,4
Компресори мощност GE kW 2,05 2,48 3,3 4,17 4,95 5,41 6,17 7,1 8,35 9,14
Общо EER 100%     5,1 5,1 5,2 5,1 5,1 4,1 5,4 5,1 5,1 5,2
Общо COP 100%     4,67 4,62 3,94 4,75 4,79 4,86 4,84 4,89 4,87 5,07
Брой охладителни вериги   N. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Брой компресори   N. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Вид на компресорите     Rotary Scroll
Ниво на звука (изчислен в съответствие с ISO 3744 при 5 м разстояние от устройството)   dB(A) 31 32 34 37 37 37 37 37 38 38
Ниво на мощност на звука   dB(A) 57 58 60 63 63 63 63 63 64 64
Максимална входяща мощност   kW 2,9 3,04 4,3 5,9 6,6 7,3 8,3 9 11,5 11,9
Максимално пълно натоварване   A 13,4 14,08 6,5 8 9 11 12 15,3 18,6 20,1
Пълен товар на пусковия ток   A 62 62 47 61 71 74 74 99 156 133
Електрозахранване   V/Ph/Hz 230/1+n/50 400/3+n/50
©2015 Термодизайнтотал. Всички права запазени
Created by GrindWebStudio