Телефон за контакт: 02/ 862 45 46; 02 / 962 12 56

С една сонда и локален бункер

Пневматична система за пренасяне на дървесни пелети със смукателна сонда и локален бункер

Икономична- С пневматична система за пренасяне на дървесни пелети може да зареждате пелетите от метален контейнер,дървена или преносима постройка спестявайки от изграждането на специални силози за съхранение. Голямо предимство е възможността за по-сложни конфигурации на пътя на пелетите....
Наименование Артикул n° Цена,лв
1 Смукателна сонда PR0001 296.00
2 Разтоварване в бункера WX1001 3050.00
3 Засмукващ мотор WX1101
4 Тръба за подаване на пелети (1м.) TB0001 25.00
5 Тръба за връщане на въздух (1м.) TB0001 25.00
6 Помещение за съхранение на пелети    
©2015 Термодизайнтотал. Всички права запазени
Created by GrindWebStudio