Телефон за контакт: 02/ 862 45 46; 02 / 962 12 56

Парогенератори

 
Тип Мощност,kW Габарити,ш/в/д Т/Ч 12bar dP mbar
3GF 1000 1109 1,9/3,55/2,25 1,6 4,0
3GF 1250 1454 2,2/3,51/2,52 2,1 4,6
3GF 1500 1744 2,2/4,02/2,52 2,5 5,7
3GF 1750 2035 2,2/4,57/2,52  2,9 6,8
3GF 2000 2326 2,2/4,75/2,45 3,4 5,0
3GF 2500 2907 2,34/4,8/2,79 4,4 6,0
3GF 3000 3489 2,34/5,29/2,79 5,3 7,5
3GF 3500 4070 2,60/5,15/3,05 6,2 6,0
3GF 4000 4652 2,6/5,45/3,05 7,1 8,5
3GF 4500 5234 2,60/6,10/3,05 8,0 9,0
3GF 5000 5815 2,76/5,95/3,10 8,8 6,5
 

VAPOPREX 3GF

3-ходов парен котел с горелка на нафта или газ при горивна камера на надналягане Основни параметри: топлинна мощност от1100  до 19 500kW  12 или 15 Bar изчислително налягане голяма горивна камера за ниско специфицирани топлинни натоварвания голяма топлообменна...
 
Тип Мощност,kW Габарити,ш/в/д Т/Ч 12bar dP mbar
3GF 1000 1109 1,9/3,55/2,25 1,6 4,0
3GF 1250 1454 2,2/3,51/2,52 2,1 4,6
3GF 1500 1744 2,2/4,02/2,52 2,5 5,7
3GF 1750 2035 2,2/4,57/2,52  2,9 6,8
3GF 2000 2326 2,2/4,75/2,45 3,4 5,0
3GF 2500 2907 2,34/4,8/2,79 4,4 6,0
3GF 3000 3489 2,34/5,29/2,79 5,3 7,5
3GF 3500 4070 2,60/5,15/3,05 6,2 6,0
3GF 4000 4652 2,6/5,45/3,05 7,1 8,5
3GF 4500 5234 2,60/6,10/3,05 8,0 9,0
3GF 5000 5815 2,76/5,95/3,10 8,8 6,5
©2015 Термодизайнтотал. Всички права запазени
Created by GrindWebStudio