Телефон за контакт: 02/ 862 45 46; 02 / 962 12 56

Термопомпи "THERMOCOLD"

MARA W

Мултифункционални топлинни генератори за отопление, климатизация и производство на топла вода до 60 ° C .   ВЕРСИИ: MW  -   Мултифункционално устройство с водно охлаждане за геотермални приложения    и производство на...
Модел Vers.   17 Z 18 Z 110 Z 112 Z 115 Z 117 Z 118 Z 121 Z 131 Z 135 Z 136 Z
Цена   лева 9723 10029 10335 10885 12365 12487 12720 13331 14897 15655 15900
HC MW kW 8,46 9,06 11,7 15,5 18,3 20,4 21,6 26 38,1 42,6 46,1
CI MW kW 1,92 2,12 2,5 3,83 3,86 4,42 4,42 5,3 8,37 9,71 10,8
CC MW kW 6,65 7,07 9,27 12 14,7 16,2 17,2 20,9 30,1 33,5 36
CI MW kW 1,56 1,72 1,72 3,11 3,13 3,59 3,73 4,3 6,79 7,88 8,74
SHC MW kW 7,78 8,33 10,7 14,3 16,9 18,8 19,9 23,9 35 39,2 42,4
CI MW kW 1,91 2,11 2,49 3,81 3,83 4,4 4,4 5,27 8,32 9,65 10,7
COP     4,4 4,27 4,66 4,06 4,75 4,61 4,88 4,91 4,55 4,39 4,28
EER     4,26 4,11 5,39 3,85 4,68 4,52 4,62 4,87 4,44 4,25 4,12
MOER     7,17 6,94 7,63 6,55 7,8 7,55 8 8,08 7,43 7,15 6,96
RCN   N. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CN   N. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CT   CT SCROLL
SPL   dBA 32 32 33 36 36 36 43 45 45 45 45
SPWL   dBA 58 58 59 62 62 62 69 71 71 71 71
MPI   kW 2,3 2,9 3,1 4,7 5 5,8 6 7,1 10,8 12,5 13,7
MFLC   A 10,4 13,4 14,1 7,6 7,6 9,8 9,8 11,8 18 20,4 22,1
FLSC   A 43 62 62 48 48 63 63 66 96 96 96
EPS   V/Ph/Hz 230/1/50 400/3/50
   
CC Капацитет на охлаждане (температура на водата на изпарителя вход/изход 12/7 °C- температура на водата на кондензатора  вход / изход 30/35 °C)
CI Компресори мощност
CN Брой компресори
COP Общо COP 100%
CT Вид на компресорите
EER Общо EER 100%
EPS Електрозахранване
FLSC Пълен товар на пусковия ток
HC Отоплителна мощност (температура на водата на изпарителя вход/изход  15/10 ° C -  температура на водата на кондензатора  вода / изход 40/45 ° С)
MFLC Максимално пълно натоварване
MOER Съотношение на мултифункционална ефективност (чилър +БГВ)
MPI Максимална входяща мощност
RCN Брой охладителни кръгове
SHC Топлинна мощност на възстановяване в летни условия (температура на водата на изпарителя вход/изход 12/7 °C- температура на водата на кондензатора  вход / изход 30/35 °C)
SPL Ниво на звука (изчислен в съответствие с ISO 3744 при 5 м разстояние от устройството)
SPWL Ниво на мощност на звука
 

EASY PROZONE EA

Геотермични чилъри и термопомпи с четирипътен клапан за обръщане на охладителния кръг, с високоефективен скрол компресор и изключително голям топлообменник.   Високоефективен scroll компресор. Изпарител от неръждаеми споени пластини комплект с превключвател на диференциално...
Mod. Vers.   18 Z 110 Z 113 Z 117 Z 120 Z 122 Z 126 Z 129 Z 134 Z 139 Z
Цена   лева 8659 8928 10040 10780 11435 11668 12769 14542 15068 16756
Капацитет на охлаждане (температура на водата на изпарителя вход/изход 12/7 °C- температура на водата на кондензатора  вход / изход 30/35 °C) GE kW 7,88 9,8 12,6 16,4 19,8 18,6 25,4 28,7 33,9 38,8
Компресори мощност GE kW 1,57 1,91 2,4 3,25 3,93 4,51 4,74 5,6 6,6 7,4
Отоплителна мощност (температура на водата на изпарителя вход/изход  15/10 ° C -  температура на водата на кондензатора  вода / изход 40/45 ° С) GE kW 9,57 11,45 15 19,8 23,7 26,3 29,9 34,6 40,7 46,4
Компресори мощност GE kW 2,05 2,48 3,3 4,17 4,95 5,41 6,17 7,1 8,35 9,14
Общо EER 100%     5,1 5,1 5,2 5,1 5,1 4,1 5,4 5,1 5,1 5,2
Общо COP 100%     4,67 4,62 3,94 4,75 4,79 4,86 4,84 4,89 4,87 5,07
Брой охладителни вериги   N. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Брой компресори   N. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Вид на компресорите     Rotary Scroll
Ниво на звука (изчислен в съответствие с ISO 3744 при 5 м разстояние от устройството)   dB(A) 31 32 34 37 37 37 37 37 38 38
Ниво на мощност на звука   dB(A) 57 58 60 63 63 63 63 63 64 64
Максимална входяща мощност   kW 2,9 3,04 4,3 5,9 6,6 7,3 8,3 9 11,5 11,9
Максимално пълно натоварване   A 13,4 14,08 6,5 8 9 11 12 15,3 18,6 20,1
Пълен товар на пусковия ток   A 62 62 47 61 71 74 74 99 156 133
Електрозахранване   V/Ph/Hz 230/1+n/50 400/3+n/50

MEX PROZONE VS

DC INVERTER скрол или ротационен компресор.  Вентилатори витлов тип.  Въздушна страна -топлообменник с безшевни медни тръби и алуминиеви ребра. Водна страна-Пластинчат топлообменник от AISI 316 неръждаема стомана с превключвател за диференциално налягане. Хидравлична...
Mod. Vers.   15 R 17 R 110 R 112 Z
Капацитет на охлаждане (външна температура 35 ° C - студена вода температура 12 / 7 ° C) H kW 5 7 10 11,2
Консумирана мощност H kW 1,52 1,96 2,9 3,49
Отоплителна мощност (външна температура 7 ° C 90% RH -Топла вода темп. 45 ° C) H kW 5,5 8 11,00 12,3
Общо EER 100% H kW 1,7 2,32 3,7 4,35
Общо COP 100% H   3,1 3,11 3,11 3,1
Европейска сезонна EER H   3,2 3,21 3,22 3,24
Брой охладителни кръгове   N. 1 1 1 1
Брой компресори   N. 1 1 1 1
Вид на компресорите     Rotary Twin Rotary Scroll
Ниво на звука (изчислен в съответствие с ISO 3744 при 5 м разстояние от устройството)   dB(A) 24 ~ 44 26 ~ 45 27 ~ 47 27 ~ 48
Вид на компресорите     49 ~ 69 51 ~ 70 52 ~ 72 52 ~ 73
Ниво на мощност на звука   kW 2,89 3,88 5,65 6,35
Максимална входяща мощност   A 12,9 17,4 25,3 15,5
Максимален ток при при пълно натоварване   A 8,2 10,3 16,4 9,6
Електрозахранване   V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 400/3/50
Дебит на водата   m3/h 1,01 1,37 2,16 2,56
Външен напор   kPa 43 32 38 39
ЛЕГЕНДА:    
CC Капацитет на охлаждане (температура на водата на изпарителя вход/изход 12/7 °C- температура на водата на кондензатора  вход / изход 30/35 °C)
CI Компресори мощност
HC Отоплителна мощност (температура на водата на изпарителя вход/изход  15/10 ° C -  температура на водата на кондензатора  вода / изход 40/45 ° С)
EER Общо EER 100%
COP Общо COP 100%
ESP Външно статично налягане
RCN Брой охладителни кръгове
CN Брой компресори
CT Вид на компресорите
SPL Ниво на звука (изчислен в съответствие с ISO 3744 при 5 м разстояние от устройството)
SPWL Ниво на мощност на звука
MPI Максимална входяща мощност
MFLC Максимално пълно натоварване
FLSC Пълен товар на пусковия ток
EPS Електрозахранване
WF Дебит на водата
EHP Външен напор
WT Обем на резервоара за вода (хидравличен комплект)
EV Разширителен съд (хидравличен комплект)
    ЦЕНИ:
Mod. Vers.   15 R 17 R 110 R 112 Z
Цена  H лева 6396 7289 9662 10604

MFX PROZONE

  Компресор scroll или ротационен .  Центробежни вентилатори. Въздушна страна -топлообменник с безшевни медни тръби и алуминиеви ребра. Водна страна-Пластинчат топлообменник от стомана с превключвател за диференциално налягане и електрически нагревател против замръзване....
Mod. Vers. 16 R 17 R 18 R 110 Z 111 Z 112 Z 114 Z 116 Z 119 Z 121 Z 125 Z 130 Z 133 Z 140 Z
CC kW C 5,7 6,1 7,7 9 9,9 14 14,4 16,1 18,6 21,8 25 28,4 32,8 40,3
CI kW C 1,8 2 2,4 3,5 3,9 3,8 4,1 5,1 6,4 6,7 8,2 9,1 9,8 12,5
HC kW H 6,6 7,4 9,1 11,3 12,4 16 16,5 19 22 25,9 29 34,3 38,6 45,2
CI kW H 1,9 2,3 2,6 3,6 3,9 4 4,3 5,3 6,1 6,7 7,8 9,1 9,9 9,9
EER   C 2,6 2,5 2,8 2,32 2,54 3,33 2,95 2,73 2,59 2,91 2,8 2,76 2,99 2,94
COP   H 2,9 2,7 3,1 2,84 3,18 3,63 3,25 3,13 3,2 3,46 3,4 3,34 3,49 4,1
ESP Pa   60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
RCN N.   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CN N.   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CT      Rotary  Scroll
SPL dB(A) 44 46 46 43 43 48,4 48,4 48,6 48,6 57,4 57 59,3 60,2 61,2
SPWL dB(A) 66 68 68 65 65 70,4 70,4 70,6 70,6 79,4 79 81,3 82,2 83,1
MPI kW   2,8 3,4 3,5 5,01 5,01 6,72 6,9 8,26 9,55 11,1 13 15,2 16,5 18,1
MFLC A   13 16 16 8,38 8,38 12 12,6 14,6 16,9 18,9 21 25,2 26,9 29,6
FLSC A   45 64 64 48,7 48,7 65,7 65,7 68,7 75,7 98,8 99 101 101 111
EPS V/Ph/Hz 230/1+П/50 400/3+П/50
WF WF   1 1 1,3 1,55 1,7 2,4 2,48 2,76 3,2 3,75 4,3 4,88 5,64 7,77
EHP EHP   52 52 50 50 50 56 55 55 55 56 55 180 110 110
WT WT   40 40 40 40 40 40 40 40 40 60 60 80 80 80
EV EV   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ЦЕНИ:
Mod.   Vers. 16 R 17 R 18 R 110 Z 111 Z 112 Z 114 Z 116 Z 119 Z 121 Z 125 Z 130 Z 133 Z 140 Z
Цена лева C 7350 7522 7632 7876 8121 10543 10799 10983 12377 14102 15802 16010 16254 16768
Цена лева H 7889 8060 8512 8720 8953 10946 11558 11656 13453 14848 16584 17123 17514 18077
ЛЕГЕНДА:
CC Капацитет на охлаждане (температура на водата на изпарителя вход/изход 12/7 °C- температура на водата на кондензатора  вход / изход 30/35 °C)
CI Компресори мощност
HC Отоплителна мощност (температура на водата на изпарителя вход/изход  15/10 ° C -  температура на водата на кондензатора  вода / изход 40/45 ° С)
EER Общо EER 100%
COP Общо COP 100%
ESP Външно статично налягане
RCN Брой охладителни кръгове
CN Брой компресори
CT Вид на компресорите
SPL Ниво на звука (изчислен в съответствие с ISO 3744 при 5 м разстояние от устройството)
SPWL Ниво на мощност на звука
MPI Максимална входяща мощност
MFLC Максимално пълно натоварване
FLSC Пълен товар на пусковия ток
EPS Електрозахранване
WF Дебит на водата
EHP Външен напор
WT Обем на резервоара за вода (хидравличен комплект)
EV Разширителен съд (хидравличен комплект)

MEX PROZONE

Scroll компресор. Аксиални вентилатори. Оребрен тръбен топлообменник   Cu / AI от въздушната страна. Пластинчат топлообменник на водната страна с пресостат за диференциално налягане и  нагревател против замръзване. Хидравлична схема с помпа, разширителен съд и предпазен...
Mod.   Vers. 114 Z 116 Z 119 Z 121 Z 125 Z 130 Z 133 Z 140 Z 145 Z
CC kW C 15 17,5 18,6 21,8 25,2 29,7 33,3 40,3 44,7
CI kW C 5 6,1 6,6 7,2 8,5 9,6 11,3 12,2 15,7
HC kW H 14,7 17 19,5 23,5 24,1 31,5 34,3 47,8 50,5
CI kW H 4,3 5,4 6,5 6,8 7,8 9,2 10 10,3 16
EER   C 2,81 2,72 2,68 2,83 2,8 2,94 2,82 3,04 2,84
COP   H 3,17 2,96 2,85 3,22 2,91 3,24 3,26 4,2 3,16
RCN N.   1 1 1 1 1 1 1 1 1
CN N.   1 1 1 1 1 1 1 1 1
CT Scroll
SPL dB(A)   58,9 62,9 62,9 62,5 62,5 62,1 62,1 62,1 62,1
SPWL dB(A)   74 78 78 78 78 78 78 78 78
MPI kW   5,8 7,1 8,4 9,3 10,7 12,2 13,4 18,1 22,7
MFLC A   11,4 13,4 15,6 18,2 20,2 22,8 24,5 29,6 38,6
FLSC A   64,6 67,6 74,6 98 98,2 98,4 98,4 98,4 197
EPS V/Ph/Hz 400/3+n/50
WF m3/h   3 3 3,2 4 4 5 6 8 8
EHP kPa   54 52 49 49 55 61 78 78 78
WT l   40 40 40 60 60 80 80 80 80
ЛЕГЕНДА:
CC Капацитет на охлаждане (температура на водата на изпарителя вход/изход 12/7 °C- температура на водата на кондензатора  вход / изход 30/35 °C)
CI Компресори мощност
HC Отоплителна мощност (температура на водата на изпарителя вход/изход  15/10 ° C -  температура на водата на кондензатора  вода / изход 40/45 ° С)
EER Общо EER 100%
COP Общо COP 100%
ESP Външно статично налягане
RCN Брой охладителни кръгове
CN Брой компресори
CT Вид на компресорите
SPL Ниво на звука (изчислен в съответствие с ISO 3744 при 5 м разстояние от устройството)
SPWL Ниво на мощност на звука
MPI Максимална входяща мощност
MFLC Максимално пълно натоварване
FLSC Пълен товар на пусковия ток
EPS Електрозахранване
WF Дебит на водата
EHP Външен напор
WT Обем на резервоара за вода (хидравличен комплект)
EV Разширителен съд (хидравличен комплект)
ЦЕНИ:
Mod.   Vers. 114 Z 116 Z 119 Z 121 Z 125 Z 130 Z 133 Z 140 Z 145 Z
 Цена  лева C 10640 10983 11276 12353 12695 13845 14921 15459 16095
Цена лева H 11643 11900 12230 13417 13820 15092 16169 16609 19385

MARA

Мултифункционален генератор за отопление, климатизация и производство на топла вода за битови нужди с температура до 60 С. Scroll компресор Аксиални вентилатори Изпарителят по воден тракт е пластинчат топлообменник от неръждаема стомана AISI 316, напълно изолиран, окомплектован...
Mod. Vers. 15 Z 16 Z 18 Z 114Z 115 Z 117 Z 119 Z 123Z 126 Z 132 Z 140Z
         Отопление:Tвн.=7С-90%R.H.,Твх./Тизх.(кондензатор)=45/40C
HC  MA  kW 7,0 7,3 9,5 16,1 16,7 19,9 23,6 26,6 31,3 39,7 44,9
PI    kW 2,1 2,3 2,9 4,5 4,9 5,9 7,1 7,8 8,5 12,0 13,4
COP     3,34 3,36 3,31 3,56 3,40 3,38 3,33 3,42 3,29 3,32 3,36
         Охлаждане:Tвн.=35C,Tвх./Тизх.(изпарител)=7/12C
CC  MA  kW 5,7 6,6 8,2 14,2 14,6 16,7 20,3 22,4 28,3 34,8 39,2
PI    kW 1,9 2,0 2,5 4,2 4,6 5,5 6,6 7,4 9,1 11,2 12,8
EER   3,04 3,26 3,25 3,33 3,15 3,07 3,08 3,02 3,09 3,12 3,06
ESEER   3,52 3,82 3,87 3,83 3,63 3,59 3,58 3,35 3,44 3,45 3,41
         Охлаждане и топла вода за БГВ:
CC  MA  kW 5,7 6,6 8,2 14,2 14,6 16,7 20,3 22,4 28,3 34,8 39,2
HC  MA  kW 7,5 8,5 10,6 18,2 19,0 21,9 26,4 29,2 36,3 44,8 50,9
PI    kW 1,8 1,9 2,4 4,0 4,4 5,2 6,0 6,9 7,9 10,0 11,6
MOER     7,53 7,97 7,85 8,1 7,67 7,44 7,72 7,52 8,12 7,99 7,74
TEP     5,37  5,64  5,57  5,79  5,49  5,35  5,48  5,39  5,67  5,61  5,49
         Топла вода за БГВ:
HC  MA  kW 7,0  7,9  9,5  16,1  16,7  19,9  23,6  26,6  31,3  39,7  44,9 
PI    kW 2,1  2,3  2,9  4,5  4,9  5,9  7,1  7,8  9,5  12,0  13,4 
COP     3,34  3,36  3,31  3,56  3,43  3,38  3,33  3,42  3,29  3,32  3,36 
RCN    NL
CN    NL 
CT                                                 Scroll
SPL   dB(A) 43  43  43  46  48  48  48  49  48  48  48 
SPWL   dB(A) 69  69  69  72  74  74  75  74  74  74  75 
EPS   V/Ph/Hz 230/  /1  /50      400/  /3  /50       
ЦЕНИ:
Mod.  MARA   Vers.  15 Z 16 R 18 Z 114Z 115 Z 117 Z 119 Z 123 Z 126 Z 132 Z 140 Z
Цена    лв.     M 11770 11990 12360 16100 16200 16870 17900 18500 20500 21800 22500
  ЛЕГЕНДА:  
HC Капацитет на отопление
Капацитет на охлаждане
PI Входяща електрическа мощност
EER Общо EER 100%/ESEER спрямо Eurovent
COP Общо COP 100%
ESP Външно статично налягане
RCN Брой охладителни кръгове
CN Брой компресори
CT Вид на компресорите
SPL Ниво на звука (изчислен в съответствие с ISO 3744 при 5 м разстояние от устройството)
SPWL Ниво на мощност на звука
MPI Максимална входяща мощност
MFLC Максимално пълно натоварване
FLSC Пълен товар на пусковия ток
EPS Електрозахранване
WF Дебит на водата
EHP Външен напор
WT Обем на резервоара за вода (хидравличен комплект)
EV Разширителен съд (хидравличен комплект)
РАЗМЕРИ:
Модел Дименсия 15Z 16Z 18Z 114Z 115Z 117Z 119Z 123Z 126Z 132Z 140Z
Широчина mm 1110 1110 1110 1300 1300 1300 1300 1300 1800 1800 1800
Дълбочина mm 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590
Височина mm 980 980 980 1635 1635 1635 1635 1635 1635 1635 1635
Тегло kg 117 119 122 155 170 177 191 202 290 361 386

MARA EXR

Мултифункционален генератор за производство на топла вода за битови нужди с температура до 65 С,отопление и охлаждане. Scroll компресор с иновативна систем на течно впръскване. Аксиални вентилатори Изпарителят по воден тракт е пластинчат топлообменник от неръждаема стомана AISI...
Mod. Vers. 15 Z 16 Z 18 Z 114Z 115 Z 117 Z 119 Z 123Z 126 Z 132 Z 140Z
         Отопление:Tвн.=7С-90%R.H.,Твх./Тизх.(кондензатор)=45/40C
HC  MA  kW 7,0 7,3 9,5 16,1 16,7 19,9 23,6 26,6 31,3 39,7 44,9
PI    kW 2,1 2,3 2,9 4,5 4,9 5,9 7,1 7,8 8,5 12,0 13,4
COP     3,34 3,36 3,31 3,56 3,40 3,38 3,33 3,42 3,29 3,32 3,36
         Охлаждане:Tвн.=35C,Tвх./Тизх.(изпарител)=7/12C
CC  MA  kW 5,7 6,6 8,2 14,2 14,6 16,7 20,3 22,4 28,3 34,8 39,2
PI    kW 1,9 2,0 2,5 4,2 4,6 5,5 6,6 7,4 9,1 11,2 12,8
EER     3,04 3,26 3,25 3,33 3,15 3,07 3,08 3,02 3,09 3,12 3,06
ESEER     3,52 3,82 3,87 3,83 3,63 3,59 3,58 3,35 3,44 3,45 3,41
         Охлаждане и топла вода за БГВ:
CC  MA  kW 5,7 6,6 8,2 14,2 14,6 16,7 20,3 22,4 28,3 34,8 39,2
HC  MA  kW 7,5 8,5 10,6 18,2 19,0 21,9 26,4 29,2 36,3 44,8 50,9
PI    kW 1,8 1,9 2,4 4,0 4,4 5,2 6,0 6,9 7,9 10,0 11,6
MOER     7,53 7,97 7,85 8,1 7,67 7,44 7,72 7,52 8,12 7,99 7,74
TEP     5,37  5,64  5,57  5,79  5,49  5,35  5,48  5,39  5,67  5,61  5,49
         Топла вода за БГВ:
HC  MA  kW 7,0  7,9  9,5  16,1  16,7  19,9  23,6  26,6  31,3  39,7  44,9 
PI    kW 2,1  2,3  2,9  4,5  4,9  5,9  7,1  7,8  9,5  12,0  13,4 
COP     3,34  3,36  3,31  3,56  3,43  3,38  3,33  3,42  3,29  3,32  3,36 
RCN    NL
CN    NL 
CT                                                 Scroll
SPL   dB(A) 43  43  43  46  48  48  48  49  48  48  48 
SPWL   dB(A) 69  69  69  72  74  74  75  74  74  74  75 
EPS   V/Ph/Hz 230/  /1  /50      400/  /3  /50   

DUO

Мултифункционален 2-стъпален инверторен генератор за отопление, охлаждане и производство на топла вода до 80 С.   R410а scroll компресор за ниско температурния кръг R143а scroll компресор за високо температурния кръг Аксиални вентилатори Изпарителят по воден тракт...
Мултифункционален модул - отопление,охлаждане
Mod. Vers.     112Z    125Z   145Z     170Z
Отопление kW 12,7 25,6 45,9 73,5
Охлаждане kW 23,2 40,5 55,9 95,7
Цена лв. по запитване по запитване по запитване по запитване
EER   2,6 2,5 2,8 2,32
COP   2,9 2,7 3,1 2,84

HIDEWALL

Мултифункционален генератор за вграждане във външна стена за отопление,охлаждание и производство на топла вода за битови нужди до 75С. Полухерметичен компресор, оптимизиран за термопомпа Двойнозасмукващи директно куплирани центробежни вентилатори, статично и динамично балансирани...
©2015 Термодизайнтотал. Всички права запазени
Created by GrindWebStudio