Телефон за контакт: 02/ 862 45 46; 02 / 962 12 56

Хидрофорни уредби

Хидрофорна уредба JET WJ

Самозасмукваща помпа,без дръжка,за битово водо- снабдяване от кладенци,за изпомпване,препомпва- не,напояване и като аварийна помпа при наводнения Леснопреносима,подходяща за градината и хобито. Ел. присъединяване - 230 V, 50 Hz Max. дълбочина на засмукване - 8 м....
Тип Мощност,kW Налягане Щуцери Н-ние Цена
WJ202 X EM 0.65 PN6 1" 220V 214.00
WJ203 X EM 0.75 PN6 1" 220V 234.00
WJ204 X EM 1.10 PN6 1" 220V 276.00

Хидрофорна уредба JET HWJ

Самозасмукваща Jet помпена система,състояща се от WJ помпа и хоризонтален 25 л.мембранен съд. Използва се за стационарно изпомпване на вода с режим на засмукване или подаване на вода от резервоари за битово водоснабдяване.Помпата е корозионноустойчива,а наличието на...
     
Тип Мощност,kW Налягане Щуцери Н-ние Цена
HWJ202 25L 0.65 PN6 1" 220V 344.00
HWJ203 25L 0.75 PN6 1" 220V 360.00
HWJ204 25L 1.10 PN6 1" 220V 404.00
HWJ203 50L 0.75 PN6 1" 220V 444.00

Резервно захранване на циркулационни помпи INTIEL

Предимства: Подходящо за отоплителни и слънчеви системи на фамилни, малки и средни обекти. Предпазва системите от прегряване, като предот- вратява аварии на тръбите, радиаторите и др. Произвежда се с изходна мощност от 150 W или 250W. КПД 90%. Изходно...
 
Позиция Мощност,W  Цена,лв.
UPS INTIEL 150  292,50
UPS INTIEL 250  330.00
  Настоящето устройство е предназначено за резервиране на циркулационните помпи на централни отоплителни и слънчеви инсталации при отпадане на конвенционалното им мрежово захранване с цел да бъдат избегнати нежелани аварии в тях. 
 
Тип Мощност,kW Налягане DN Н-ние Цена
  PB 088  EA EM 0,15 PN6  15 220V 171.00
PB 200  EA EM 0,34 PN6 20 220V 241.00
©2015 Термодизайнтотал. Всички права запазени
Created by GrindWebStudio