Телефон за контакт: 02/ 862 45 46; 02 / 962 12 56

Хидрофорни уредби

Хидрофорна уредба JET WJ

Самозасмукваща помпа,без дръжка,за битово водо- снабдяване от кладенци,за изпомпване,препомпва- не,напояване и като аварийна помпа при наводнения Леснопреносима,подходяща за градината и хобито. Ел. присъединяване - 230 V, 50 Hz Max. дълбочина на засмукване - 8 м....
Тип Мощност,kW Налягане Щуцери Н-ние Цена
WJ202 X EM 0.65 PN6 1" 220V 247.00
WJ203 X EM 0.75 PN6 1" 220V 263.00
WJ204 X EM 1.10 PN6 1" 220V 309.00

Хидрофорна уредба JET HWJ

Самозасмукваща Jet помпена система,състояща се от WJ помпа и хоризонтален 25 л.мембранен съд. Използва се за стационарно изпомпване на вода с режим на засмукване или подаване на вода от резервоари за битово водоснабдяване.Помпата е корозионноустойчива,а наличието на...
     
Тип Мощност,kW Налягане Щуцери Н-ние Цена
HWJ202 25L 0.65 PN6 1" 220V 362.00
HWJ203 25L 0.75 PN6 1" 220V 380.00
HWJ204 25L 1.10 PN6 1" 220V 428.00
HWJ203 50L 0.75 PN6 1" 220V 469.00
 
Тип Мощност,kW Налягане DN Н-ние Цена
  PB 088  EA EM 0,15 PN6  15 220V 182.00
PB 201  EA EM 0,34 PN6 20 220V 256.00
©2015 Термодизайнтотал. Всички права запазени
Created by GrindWebStudio