Телефон за контакт: 02/ 862 45 46; 02 / 962 12 56

Помпи

ТипДиаметърНапрежениеЦена
Z 15 х-р1/2"220V 168.00
Z 20/1 х-р1/2"220V209.00
Z 25/2 х-р1"220V335.00
Z 25/6 х-р1"220V421.00
TOP RL 30/7,5х-р 1 1/4"220V467.00
   
Тип Диаметър Напрежение Цена
STAR-Z NOVA 1/2" 220V 168.00
 
Модел Мощност,kW Напр-ние Цена,лв.
TWI 5 304 EM 0,56 220 649.00
TWI 5 306 EM 0,75 220 699.00
TWI 5 505 EM 0,9 220 758.00
TWI 5 904 EM 1,5 220 990.00
  Потопяема 5-цолово помпа,предназначена за водочерпене от сондажи с мин. диаметър 177 мм, кладенци и резервоари. Използва се за битово водоснабдяване и напояване за води без дълговлакнести или абразивни частици. Помпата е от неръждаема стомана, корозионно устойчива с вграден възвратен клапан и самоохлаждащ се монофазен мотор, окомплектован с пускател.
ТипМощност,kWНаляганеЩуцериН-ниеЦена
TW4-0410EM0.75PN611/4"220V864.00
TW4-0415EM1.10PN611/4"220V1236.0
Потопяема 4-цолова помпа,предназначена за водочерпене от сондажи с мин. диаметър 100 мм., кладенци, цистерни и резервоари.Използва се за битово водоснабдяване и напояване за води бездълговлакнести или абразивни частици.Помпата екорозионно устойчива с вграден възвратен клапан и самоохлаждащ се монофазен или трифазен мотор.
Тип Мощност,kW Налягане Размер Н-ние Цена
TWU 3 0130 EM 0.75 PN6 3" 220V 1164.00
  Потопяема 3-цолова помпа,предназначена за водо- черпене от сондажи с мин. диаметър 78 мм.,кладенци цистерни и резервоари.Използва се за битово водо- снабдяване и напояване за води без дълговлакнести или абразивни частици.Помпата е от неръждаема сто- мана,корозионно устойчива с вграден възвратен кла- пан и самоохлаждащ се монофазен мотор,окомплекто- ван с пускател.

Хидрофорна уредба JET WJ

Самозасмукваща помпа,без дръжка,за битово водо- снабдяване от кладенци,за изпомпване,препомпва- не,напояване и като аварийна помпа при наводнения Леснопреносима,подходяща за градината и хобито. Ел. присъединяване - 230 V, 50 Hz Max. дълбочина на засмукване - 8 м....
Тип Мощност,kW Налягане Щуцери Н-ние Цена
WJ202 X EM 0.65 PN6 1" 220V 214.00
WJ203 X EM 0.75 PN6 1" 220V 234.00
WJ204 X EM 1.10 PN6 1" 220V 276.00

Хидрофорна уредба JET HWJ

Самозасмукваща Jet помпена система,състояща се от WJ помпа и хоризонтален 25 л.мембранен съд. Използва се за стационарно изпомпване на вода с режим на засмукване или подаване на вода от резервоари за битово водоснабдяване.Помпата е корозионноустойчива,а наличието на...
     
Тип Мощност,kW Налягане Щуцери Н-ние Цена
HWJ202 25L 0.65 PN6 1" 220V 344.00
HWJ203 25L 0.75 PN6 1" 220V 360.00
HWJ204 25L 1.10 PN6 1" 220V 404.00
HWJ203 50L 0.75 PN6 1" 220V 444.00

Резервно захранване на циркулационни помпи INTIEL

Предимства: Подходящо за отоплителни и слънчеви системи на фамилни, малки и средни обекти. Предпазва системите от прегряване, като предот- вратява аварии на тръбите, радиаторите и др. Произвежда се с изходна мощност от 150 W или 250W. КПД 90%. Изходно...
 
Позиция Мощност,W  Цена,лв.
UPS INTIEL 150  292,50
UPS INTIEL 250  330.00
  Настоящето устройство е предназначено за резервиране на циркулационните помпи на централни отоплителни и слънчеви инсталации при отпадане на конвенционалното им мрежово захранване с цел да бъдат избегнати нежелани аварии в тях. 
 
Тип Мощност,kW Налягане DN Н-ние Цена
  PB 088  EA EM 0,15 PN6  15 220V 171.00
PB 200  EA EM 0,34 PN6 20 220V 241.00

Флуид контрол Fluidcontrol FC2

 Електронно регулируем флуидконтрол със защита от работа на сухо и възвратен клапан. In-line изпълнение с вход и изход на вертикалната ос.Приспособен за директно свързване към клемната кутия на помпата и стенно застопоряване посредством конзола за стенен монтаж....
 
Модел Кат. номер Цена
FC 2 4190896 124.00
 
Модел Мощност,kW Напр-ние Цена,лв.
TMW 32/8 0,15 220 199.00
TMW 32/11 0,25 220 278.00
  Потопяема дренажна помпа TMW с турбулатор,за отводняване на помещение.Подходяща за изпомпване на чиста или леко замърсена вода от наводнени помещения,шахти и ями. Помпата е с вграден поплавък, лесна за монтаж с висока надеждност при експлоатация.
 
Модел Мощност,kW Напр-ние Цена,лв.
TWI 5 306 EM SE 0,75 220 1295.00
  Помпата е с параметрите на TWI 5 306 EM, но е стандартно окомплектована с флуид контрол, кабел и въже с дължина 20 м., датчици за горно и долно ниво и табло за управление.
©2015 Термодизайнтотал. Всички права запазени
Created by GrindWebStudio