Телефон за контакт: 02/ 862 45 46; 02 / 962 12 56

Изолация за тръби

Тръбна изолация

           
Диаметър/дебелина,мм. Мярка Цена
6x6 м. 0.50
6x10 м. 0.58
6x12 м. 0.60
6x15 м. 0.66
6x18 м. 0.79
9x22 (1/2") м. 1.34
9x28 (3/4") м. 1.60
9x35 (1") м. 1.86
9x42 (1 1/4") м. 2.15
9x48 (1 1/2") м. 2.58
9x54 (2") м. 3.33
9x60 (2 1/2") м. 3.94
9x76 (3") м. 4.58
изолационна лента-10м. бр. 17.20
©2015 Термодизайнтотал. Всички права запазени
Created by GrindWebStudio