Телефон за контакт: 02/ 862 45 46; 02 / 962 12 56

Горелки

Пелетна горелка "B-Max"

напълно автоматизирана надеждна предпазна система направена от висококачествени материали,стомана издържаща на високи температури електронно регулиране и модулация на мощността и подаването на горивото пелети ф6 мм...
 
Тип Мощност,kW Цена,лв.
B-Home 15-30 1640.00
B-Essential 34-50 1880.00
B-One 50-100 4620.00
B-Two 80-200 7575.00
B-Three 150-300 11400.00
ПозицияДиаметърЦена
-1/2" 48.00
ПозицияДиаметърЦена
-1/2" 40.50
ПозицияДиаметърЦена
-1/2" 45.00
ПозицияДиаметърОбемЦена
-1/2"0.2л150.00
-1/2"0.5л180.00
-1/2"202.80
Позиция Диаметър Цена
- 1 1/4" / 1 1/2" 46.50
ПозицияДиаметърЦена
-3/8"15.00
-1/2"25.50
Тип Мощност,kW Цена
RG 1-Na(KE 10 1/2") 12-40 2012.00
RG 1-Na(KE 15 1/2") 12-40 2290.00
RG 1-L-Fa(KE 10 1/2") 12-40 2012.00
RG 1-L-Fa(KE 15 1/2") 12-40 2290.00
RG 1-Nb(KE 10 1/2") 25-61 2012.00
RG 1-Nb(KE 15 1/2") 25-61 2290.00
RG 1-L-Fa(KE 10 1/2") 12-40 2012.00
RG 1-L-Fa(KE 15 1/2") 12-40 2290.00
RG 1 Nb(KE 10 1/2") 25-61 2012.00
RG 20 N (KE 10 1/2") 40-70 2290.00
RG 20 N (KE 15 1/2") 40-120 2557.00
RG 20 F (KE 10 1/2") 60-70 2290.00
RG 20 F (KE 20 3/4") 90-120 2891.00
RG 30 N (KE 20 3/4") 105-260 3664.00
RG 30 F (KE 20 3/4") 130-260 3664.00
  N - за природна газ F - за пропан-бутан
Тип Капацитет,кг/ч Мощност,kW Цена
M10AE 10-30 120-355 3125.00
M10ZL 10.5-41.0 125-490 3915.00
M1.2 ZL 21.5-48.0 255-566 7500.00
M2.1 ZL 20.0-70.0 237-830 9300.00
M2.22 ZL 30.0-90.0 356-1067 10445.00
M3.12 ZL 45.0-126.0 534-1490 14450.00
M3.22 ZL 71.0-176.0 850-2090 15340.00
M3.32 ZL 102.0-210.0 1210-2500 15950.00
 
Type Output,kW Price,lv
MG10/1-Z-L-N-LN 95-420 4418.00
MG10/1-M-L-N-LN 95-420 4418.00
MG10/Z-L-F 110-410 4418.00
MG10.2/Z-L-N 145-500 5314.00
MG10.2/M-L-N 145-500 5314.00
MG10.2/Z-L-F 145-500 5314.00
MG10.2/M-L-F 145-500 5314.00
MG2-ZM-L-N 250-900 10 160.00
MG2-ZM-L-F 250-900 10 160.00
MG3,1-ZM-L-N 455-1310 12 892.00
MG3,2-ZM-L-N 530-2100 14 056.00
MG3,3-ZM-L-N 640-2500 14 950.00
MG3,4-ZM-L-N 790-2800 15 520.00
    N - природна газ F - пропан-бутан L - сермомотор,икономична автоматика M - модулиране
Тип Капацитет,кг/ч Мощност,kW Цена
R1 1.2-4.5 14-53 1395.00
R1V 1.0-4.5 12-53 1440.00
R20 3.0-14.0 36-166 1740.00
R20VL 3.0-14.0 36-166 2500.00
R20AE 3.0-14.0 36-166 1925.00
R20-ZS-L 3.0-14.0 38-166 2880.00
R30AE 8.0-23.0 95-273 2910.00
R30ZL 8.0-23.0 95-273 3920.00

ПЕЛЕТНА ГОРЕЛКА "FERROLI" - SUN P N

   Ново поколение пелетна горелка с модернизиран външен вид  Удобен за работа и настройка дисплей разположен отгоре на капака на пелетната горелка. Пелетна горелка "FERROLI"  SUN P N с  електронно управление със седмична програма. Модулиращ режим на...
   
Тип Размери на пелетите (диаметър/дължина),мм Мощност,kW Цена,лв.
SUN P7N 6/35 14-34 1640.00
SUN P12N 6/35 30-55 1880.00

Газова горелка "FERROLI SUN M"

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Газови горелки за прогресивна или модулираща,2-степенна работа  (със специален кит), с мощности от 85 kW до 875 kW.  Изключително компактно алуминиево тяло на горелката,  шумоизолационен капак с...
Тип Капацитет,кг/ч Мощност,kW Цена
M3 (с газова рампа) 1.6-4.2 15-40 1150.00
M6(с газова рампа) 2.8-6.3 27-60 1220.00
M10(без газова рампа) 5.3-12.7 50-120 990.00
M20(без газова рампа) 14.2-28.7 134-271 2290.00
M30(без газова рампа) 15.9-38.5 150-364 2450.00
M50(без газова рампа) 27.0-67.7 255-640 2920.00
M70(без газова рампа) 46.0-92.6 435-875 3100.00
Газ. рампа,11/2",за M10 5,3-12,7  50-120 860.00
Газ.рампа,3/4",за M20-M30 14.2-38.5 134-364 1770.00
 Газ.рампа,11/4",за М20-М30 14.2-38.5 134-364 2150.00
Газ.рампа,11/2",за М50-М70 27.0-92.6 255-875 2750.00
Газ.рампа,2",за М50-М70 27.0-92.6 255-875 4900.00
Газ.рампа,3/4",за М50-М70 27.0-92.6 255-875 1800.00
Газ.рампа,11/4",за М50-М70 27.0-92.6 255-875 2250.00
Модулиращ кит     1940.00
Контролен кит     920.00

Нафтова горелка "FERROLI SUN G"

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Нафтови горелки серия SUN за едно- и двустепенна работа,с изходна мощност от 13,3 до 948 кВт. Фина настройка на позицията на горивната глава към  засмукващата тръба, чрез използване на прецизен микрометричен резбови механизъм. Прецизно...
 
Тип Капацитет,кг/ч Мощност,kW Цена
G3 1.8-3.0 36 810.00
G3 R 1.1-3.0 36 885.00
G6 1.8-4.9 58 870.00
G6 R 1.1-4.9 58 960.00
G10 4.0-11.3 134 890.00
G20 1S 10.0-20.0 237 1590.00
G10 2S-2 степенна 5.3-10.0 118 1110.00
G20 2S-2 степенна 10.0-20.0 237 2295.00
G30 2S-2 степенна 19.0-30.0 356 2400.00
G50 2S-2 степенна 28.0-60.0 711 3300.00
G70 2S-2 степенна 40.0-80.0 949 3450.00

Пелетна горелка "Pasian BP"

  Структура и решетка от неръждаема стомана AISI 310, устойчиви до 1100 ° C;   Oхлаждане на горивната камера за цялата дължина; Изложените на пламъка части са напълно заменяеми ; Клапан "Звезда" серийно; Температурна сонда в зоната на подаване на пелети;...
Mодел Мощност Min- Max, kW Захр. напрежение,V Мотор на вентилатора, W Запалка, W Електромотор, W Цена,лв.
BP 50 25-50 220 190 250 40 4586.00
BP 100 50-100 220 180 500 180 6680.00
BP 200 100-200 220 380 500 180 9360.00
BP 500 200-500 220 500 500 250 13943.00  
©2015 Термодизайнтотал. Всички права запазени
Created by GrindWebStudio