Телефон за контакт: 02/ 862 45 46; 02 / 962 12 56

Арматура

Предпазен клапан

Описание:Предпазен клапан за слънчеви системи. Тяло от месинг, хромирано. Присъединяване на вътрешна резба.Pn10.Температурен обхват от -30 до +160 С.Максимална концентрация на гликола в инсталацията - 50%.Преоразмерен изход на клапана. Обхват на обезопасяване: 1/2" - до 50 кВт, 3/4" - до 100...
 
Позиция Размери Налягане,Bar Цена,ЛВ.
253042 1/2"Fx3/4"F 2.5 24 
253043 1/2"Fx3/4"F 3.0 24 
253044 1/2"Fx3/4"F 4.0 24 
253046 1/2"Fx3/4"F 6.0 24 
253048 1/2"Fx3/4" 8.0  24

Дебитомер и регулатор

Описание: Дебитомер и регулатор за слънчеви системи.Директно отчитане на дебита.Тяло от месинг,хромирано.Сферичен вентил за настройване на дебита.Градуирана скала на дебитомера с магнитно придвижване на индикатора на потока.Максимално работно налягане 10 Бара.Работен температурен интервал...
Позиция Размери Дебит,l/m Цена,лв.
255015 3/4" 1/13 120.00
255016 3/4" 8/30 140.00
 
Позиция Размери Опаковка Цена
250131 3/8"M 1 23.40
©2015 Термодизайнтотал. Всички права запазени
Created by GrindWebStudio