Телефон за контакт: 02/ 862 45 46; 02 / 962 12 56

Газови горелки

Тип Мощност,kW Цена
RG 1-Na(KE 10 1/2") 12-40 2012.00
RG 1-Na(KE 15 1/2") 12-40 2290.00
RG 1-L-Fa(KE 10 1/2") 12-40 2012.00
RG 1-L-Fa(KE 15 1/2") 12-40 2290.00
RG 1-Nb(KE 10 1/2") 25-61 2012.00
RG 1-Nb(KE 15 1/2") 25-61 2290.00
RG 1-L-Fa(KE 10 1/2") 12-40 2012.00
RG 1-L-Fa(KE 15 1/2") 12-40 2290.00
RG 1 Nb(KE 10 1/2") 25-61 2012.00
RG 20 N (KE 10 1/2") 40-70 2290.00
RG 20 N (KE 15 1/2") 40-120 2557.00
RG 20 F (KE 10 1/2") 60-70 2290.00
RG 20 F (KE 20 3/4") 90-120 2891.00
RG 30 N (KE 20 3/4") 105-260 3664.00
RG 30 F (KE 20 3/4") 130-260 3664.00
  N - за природна газ F - за пропан-бутан
 
Type Output,kW Price,lv
MG10/1-Z-L-N-LN 95-420 4418.00
MG10/1-M-L-N-LN 95-420 4418.00
MG10/Z-L-F 110-410 4418.00
MG10.2/Z-L-N 145-500 5314.00
MG10.2/M-L-N 145-500 5314.00
MG10.2/Z-L-F 145-500 5314.00
MG10.2/M-L-F 145-500 5314.00
MG2-ZM-L-N 250-900 10 160.00
MG2-ZM-L-F 250-900 10 160.00
MG3,1-ZM-L-N 455-1310 12 892.00
MG3,2-ZM-L-N 530-2100 14 056.00
MG3,3-ZM-L-N 640-2500 14 950.00
MG3,4-ZM-L-N 790-2800 15 520.00
    N - природна газ F - пропан-бутан L - сермомотор,икономична автоматика M - модулиране

Газова горелка "FERROLI SUN M"

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Газови горелки за прогресивна или модулираща,2-степенна работа  (със специален кит), с мощности от 85 kW до 875 kW.  Изключително компактно алуминиево тяло на горелката,  шумоизолационен капак с...
Тип Капацитет,кг/ч Мощност,kW Цена
M3 (с газова рампа) 1.6-4.2 15-40 1150.00
M6(с газова рампа) 2.8-6.3 27-60 1220.00
M10(без газова рампа) 5.3-12.7 50-120 990.00
M20(без газова рампа) 14.2-28.7 134-271 2290.00
M30(без газова рампа) 15.9-38.5 150-364 2450.00
M50(без газова рампа) 27.0-67.7 255-640 2920.00
M70(без газова рампа) 46.0-92.6 435-875 3100.00
Газ. рампа,11/2",за M10 5,3-12,7  50-120 860.00
Газ.рампа,3/4",за M20-M30 14.2-38.5 134-364 1770.00
 Газ.рампа,11/4",за М20-М30 14.2-38.5 134-364 2150.00
Газ.рампа,11/2",за М50-М70 27.0-92.6 255-875 2750.00
Газ.рампа,2",за М50-М70 27.0-92.6 255-875 4900.00
Газ.рампа,3/4",за М50-М70 27.0-92.6 255-875 1800.00
Газ.рампа,11/4",за М50-М70 27.0-92.6 255-875 2250.00
Модулиращ кит     1940.00
Контролен кит     920.00
©2015 Термодизайнтотал. Всички права запазени
Created by GrindWebStudio