Телефон за контакт: 02/ 862 45 46; 02 / 962 12 56

INTIEL

Диференциален термостат DT-3.1

  Предимства: Управлява работата на циркулационната помпа в отоплител- ният кръг между соларния панел и бойлера в зависимост от диференциалната разлика между техните температури. Окомплектован с два температурни датчици Pt1000 (-50° до +200°C) Наблюдава следните параметри:...
Позиция  - Цена
DT3.1   117.00
  Диференциалният термостат се вгражда в системи за  подготовка на битова гореща вода в бойлери, загрявани комбинирано от соларни панели (камини) и ел. нагреватели. Предназначен е да управлява работата на циркулационна помпа, монтирана във водния кръг между панелите (камината) и серпентината на бойлера. По този начин се регулира топлинният обмен между тях.

Диференциален термостат за слънчеви инсталации DT-3

Предимства: Широко приложение в слънчеви и отоплителни инсталации, в т.ч. камини с водни ризи (вижте примерни схеми на свързване в "Ръководството за потребителя" на продукта). Оборудван с два термодатчика LM335, един за бойлера и един за слънчевия колектор (камината)....
Позиция  - Цена
DT3   90.00
      Диференциалният термостат е предназначен да управлява циркулационните помпи и ел. нагряването на бойлери според разликата между температурите на слънчевия колектор (камината) и бойлера.
©2015 Термодизайнтотал. Всички права запазени
Created by GrindWebStudio